نصب ورق و فلاشینگ

نصب ورق وفلاشینگ با میخ کوب انجام میشود که این کار فقط برای محکم کردن ورق وفلاشینک است در واقع این میخ ها هیچ کاری غیر از نگه داشتن ورق انجام نمیدهد