مواردی که باید دراجرای سقف عرشه رعایت شود:

●قطع ورق های ذوزنقه ای شکل گالوانیزه روی تیر اصلی

●استفاده از میخ و چاشنی به تعداد لازم برای تثبیت کردن ورق ها

●استفاده از پیچ خودکار در محل قرار گیری ورق ها کنار هم برای جلوگیری از درز شیره بتن

●نصب فلاشینگ(قالب)دور کار

●تسمه کشی فلاشینگ ها برای مهار بتن وجلوگیری از خم شدن وشکم دادن در حین بتن ریزی

●درآوردن محل دقیق داکت ها