جوشکاری گل میخ ها

برشگیرها گل میخ های خاصی در این نوع سقف ها استفاده میشودبه جهت نوع مصالح وروش خاص اجرا یکی دیگر از نقاط قوت این سقف محسوب میشود.قطر این گل میخ ها حداکثر ۲۰میلیمتر وارتفاع آنها بسته به شکل ورق فولادی متغیر میباشد.در نهایت حداقل ارتفاع گل میخ بعد از نصب ،ازبالای ورق ذوزنقه ای شکل نباید کمتر از ۴۰میلیمتر باشد این گل میخ ها به وسیله دستگاه جوش قوس الکتریکی خاصی بنام studwelderبه بال تیرهای سازه جوش داده میشود قبل از قرار گیری گل میخ ها یک حلقه سرامیکی در محل قرار میگیرد تا از حوضچه مذاب ایجاد شده در لحظه ایجاد قوس الکتریکی محافظت نماید

تست گلمیخ ها