جزئیات و نحوه اجرای سقف عرشه فولادی

بالابودن سرعت ۱۱برابری اجرا وکاهش زمان اتمام پروژه وصرفه اقتصادی

صرفه جویی،کاهش وزن دال وکاهش وزن مرده وسبک سازی ساختمان

*افزایش فواصل تیرریزی

مقاوت بسیار بالا دربرابر آتش سوزی و زلزله

امنیت اجرای بالاتر در محیط کارگاه

امکان بتن ریزی همزمان کلیه طبقات

دسترسی آسان به تاسیسات

هزینه تمام شده ارزان تر

کاهش ضخامت سقف

کاهش لرزه ساختمان وانتقال صدا

کاهش ۸ درصدی وزن سازه و فولاد مصرفی

حذف شمع،قالب بندی و برخی تیرهای فرعی