بتن ریزی همزمان کلیه سقف ها در یک زمان


یکی از مزایای سقف عرشه بتن ریزی هم زمان کلیه سقف ها در تمام طبقات می باشد

بتن ریزی سقف های عرشه فولادی از بالا به پایین انجام میگیرد بطور معمول ابتدا آخرین سقف ساختمان اولین سقفی است که از لحاظ بتن ریزی تکمیل میشود

بتن ریزی همزمان انجام شده و میتوان بصورت ماله دستی و ماله پروانه انجام شود که بستگی به کاربرد سقف دارد ماله پروانه بیشتر در سوله ها و سقف هایی که مربوط به مشاغل صنعتی میباشد انجام میشود

بتن ریزی در فصل سرما باید بصورتی انجام شود که بتن یخ نزند که در این امر باید درجه هوا و شرایط آب وهوایی را در نظر گرفت و سپس اقدام به انجام بتن ریزی نمود (در شرایط خاص میتوان از ضد یخ استفاده کرد)