گروه صنعتی عرشه کارانKSD

09129496830

گروه صنعتی عرشه کاران، تولید کننده و مجری تخصصی سقفهای عرشه فولادی ، کف سازی صنعتی ماله پروانه ای ، عملیات اجرای بتن ، فروش و اجرای گلمیخ ، فروش انواع افزودنیهای بتن ، سخت کننده بتن ، الیاف فلزی و ماکرو کربن جایگزین میلگرد حرارتی ،